Други пројекат развоја здравства Србије

Ц иљ овог пројекта је да допринесе побољшању ефикасности и квалитета система здравствене заштите у Републици Србији кроз јачање система финансирања, набавке и одржавања у здравству, система унапређења квалитета и управљања лечењем приоритетних незаразних болести.

Пројекат се састоји од четири компоненте:

1.Унапређење финансирања у систему здравствене заштите

2.Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити

3.Унапређење квалитета здравствене заштите

4.Мониторинг, евалуација и управљање пројектом