Саветовалиште за младе

Саветовалиште за младе ради у оквиру Школског диспанзера.

Сви педијатри Школског диспанзера и психолог Дома здравља Ваљево укључени су у рад саветовалишта. Услуге се заказују у договору са лекарима и психологом.

У оквиру Саветовалишта постоји Саветовалиште за репродуктивно здравље, Саветовалиште за болести зависности и Саветовалиште за психосоматске поремећаје и исхрану.