Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

  • Radno vreme: 7-20 sat
  • Načelnik: Dr Branislav Jovanović - Vuković
  • Glavna sestra: Slavica Milovanović

Služba za zdravstv. zaštit. odraslih orhanizovana je u obliku timskog rada , gde svaki pacijent ima svog izabranog lekara i medicinsku sestru.Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda i naručivanje terapije , kao i konsultacije sa svojim lekarom i sestrom preko direktne telefonske linije. Vođenje ažurne , efikasne i pregledne evidencije omogućeno je uvođenjem ,, elektronskog kartona ,, pre par godina. Prostor je prilagođen udobnosti pacijenta uključujući i razglas u holu , uz emitovanje lagane muzike , kao i DVD projekciju edukativnih filmova i poruka preko velikih plazma – monitora.

Služba ima 41 lekara, od kojih 3 primarijusa , jednog subspecijalizanta i 28 specijalista , dok je 4 lekara na specijalizaciji iz opšte medicine.U službi radi 58 medicinskih sestara i tehničara , od kojih su 4 više medicinske sestre i dve na školovanju. U službi radi 37 timova lekara i sestara, od kojih su u domu zdravlja Valjevo 27.

U okviru službe postoji 15 ordinacija za preglede , informacioni pult , soba za intervencije i intenzivnu terapiju.Na 5 mesta u službi se rade EKG pregledi . U službi je moguće meriti i nivo šećera u krvi, holesterola , triglicerida i holter krvnog pritiska.

U okviru službe deluje i Preventivni centar koji je osnovan 2006.g. zajedničkim projektom Ministarstva zdravlja , Evropske agencije za rekonstukciju i Zdravstvenog centra Valjevo.Preventivni centar se nalazi na prvom spratu Doma zdravlja Valjevo. Odgovorna sestzra je : VMS Tatjana Blagojević.U okviru Preventivnog centra funkcioniše savetovalište za ishranu , koje radi petkom a vodi ga Prim. dr Jasmina Lukić.Pregledi se mogu zakazati a i savet se može dobiti pozivom na broj 014 / 315 00 48.