Обележен Национални дан без дуванског дима

На Градском тргу јуче је обележенНационални дан без дуванског дима. У акцији су учествовали Патронажна служба Дома здравља Ваљево, Завод за јавно здравље, Црвени крст, Медицинска школа и Предшколска установа Милица Ножица“ – односно предшколска група из ОШ „Сестре Илић“. На тргу су били постављени панои и плакати са порукама о штетности дуванског дима, а пролазницима је дељен пропагандно-едукативним материјал истог садржаја. Предшколци, предвођени својим васпитачима, носили су исписане поруке упућене пушачима и делили им воће. Национални дан без дуванског дима је 31. јануар, али су установе заједнички изабрале да акцију у центру Ваљева одрже на Савиндан, непосредно пред почетак Светосавске атлетске трке којом се иначе промовишу здрави стилови живота и окупља се значајан број младих учесника. Интересовање локалних медија било је велико, што свакако представља значајну подршку преношењу порука широј јавности. У изјави новинарима главна сестра Службе поливалентне патронаже Весна Павловић рекла је:

- Окупили смо се данас у центру Ваљева на Савиндан са циљем обележавања Националног дана без дуванског дима, како бисмо послали поруку да је штетност дуванског дима јако велика и да нема органа који јеод тога поштеђен. То се не односи само на активне пушаче, већ и оне који се налазе у њиховој близини, тзв. пасивне пушаче. Због тога апелујемо да не желимо дувански дим у свом окружењу и поручујемо младима да не треба ни почињати са конзумирањем дувана. Подаци о учесталости пушења су забрињавајући јер се са уживањем првог дуванског дима често почиње у раном школском узрасту, а присутан је даље у свим добним узрастима и свим фирмама и установама.

Посебну драж активностима на Градском тргу дали су предшколци издвојеног одељења Предшколске установе у Основној школи „Сестре Илић“. О раду са децом у оквиру превентивних здравствених активности Љиљана Крунић, сарадник за негу и превентивну здравствену заштиту у ПУ „Милица Ножица“ рекла је:

- У предшколској установи спроводимо програм „Здрав вртић“, наше сестре радена превентиви са децом узраста од 3 до 7 година и обрађујемо све теме важне за здравље. Трудимо се да им на занимљиве,њима пријемчиве начине пружимо битна сазнања - рецимо кроз ликовне радове, затим музичко-сценске активности, како би они то лакше усвојили и у најранијем узрасту стицали свест о здравим стиловима живота. Данас смо дошли да пружимо подршку здравственим институцијама и да најмлађима укажемо на штетност дуванског дима.

Активности у оквируобележавањаНационалног дана без дуванскогдима 2017. годинепоновоупозоравајујавностнаштетнеефектеизлагањадуванскомдиму, посебнопоздрављедецеимладих. Децаизложенадуванскомдимучешћеобољевајуодакутнихихроничнихупаладоњихреспираторнихпутева, инфекцијасредњегухаиимајучешћеастматичненападе.

Употребадуванајеповезанасаблизушестмилионасмртнихслучајеваширомсветагодишње, укључујућии 600.000 смртнихслучајевакојисунастализбогизлагањадуванскомдиму. Дувански дим, којисадрживише од 7000 хемијскихматерија, од чегасупреко 70 канцерогенематерије, повезањесаобољевањемодмалигнихболести, саболестимасрцаикрвнихсудоваидисајнихпутева, наводи се у саопштењуИнститутазајавноздрављеСрбије „Др Милан Јовановић Батут“.

Употребадуванајеповезанасаблизушестмилионасмртнихслучајеваширомсветагодишње, укључујућии 600.000 смртнихслучајевакојисунастализбогизлагањадуванскомдиму. Дувански дим, којисадрживише од 7000 хемијскихматерија, од чегасупреко 70 канцерогенематерије, повезањесаобољевањемодмалигнихболести, саболестимасрцаикрвнихсудоваидисајнихпутева, наводи се у саопштењуИнститутазајавноздрављеСрбије „Др Милан Јовановић Батут“.