Акредитована установа – боља здравствена заштита

Дом здравља Ваљево је ушао у поступак акредитације након што је потписан уговор са Министарством здравља, односно Агенцијом за акредитацију здравствених установа. Један од услова за добијање акредитације је унапређење квалитета рада у свим сегментима, на начин који су прописали Министарство здравља Републике Србије и Европска унија. Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине (Закон о здравственој заштити, 2005, члан 213).

Постоје све већи захтеви за спољашњом независном проценом успешности пружања здравствених услуга, насупрот формално утврђеном скупу националних стандарда. Управо је акредитација најстарији и најпознатији облик спољашње процене здравствених услуга широм света. Акредитацијски процес примењује стандарде изврсности, самопроцене и вештине здравствених професионалаца обучених и ангажованих у оквиру тимова за проверу. Акредитација помаже организацијама здравствене заштите да открију сопствене предности и недостатке и могућности напретка, а уједно и да боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. На тај начин организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији начин.

Акредитација обухвата самопроцену од стране здравствене установе ради евалуације нивоа ефикасности у односу на постављене стандарде, а затим спољашњи тим за проверу, састављен од стручњака, врши процену рада здравствене установе. Процес акредитације је тако осмишљен да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Није нам циљ да наша установа буде акредитована, а да кроз цео процес нисмо побољшали ниво услуга лекара, медицинских техничара и немедицинског кадра, од којих се очекује да посао обављају крајње професионално. Акредитација треба да нас мотивише да тежимо остварењу заједничких циљева.

Прим. др Јасмина Лукић, координатор за акредитацију