Састанак са представником Агенције за акредитацију

Процес акредитације је једна од најважнијих и најобимнијих активности, уз редован посао, која се обавља у нашој установи. Припреме су у завршној фази, а примиче се и рок за предају предвиђене документације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Због тога је данас у нашој установи представник Агенције Светлана Дрча одржала консултативни састанак са руководством и представницима девет акредитационих тимова Дома здравља. Координатор за акредитацију прим. Др Јасмина Лукић изнела је представнику Агенције докле је стигао процес акредитације у установи. Радне свеске тимова су спремне или су у завршној фази, као и већина документације (тзв. доказа) у оквиру сваког од девет стандарда. Материјали ће бити послати у Агенцију до предвиђеног рока, односно до 9. марта, када ће бити достављени и извештаји о резултатима самооцењивања. Светлани Дрчи су представљени примери радних свески и спаковане документације која служи као доказ о испуњеним стандардима, о чему је она дала своје мишљење и сугестије.

Дрча је чланове тимова обавестила да ће спољашње оцењивање почети 10. априла и трајаће три дана. Оцењивачи ће разговарати са члановима тимова, прегледати документацију и обићи службе Дома здравља. Разговараће са пацијентима различитог пола и година, са запосленима који нису били чланови тимова, као и са партнерима из локалне заједнице. Последњег дана посете на заједничком састанку информисаће руководство и запослене о општим утисцима. Рок за извештај и коначну оцену Агенције за акредитацију је 45 дана од завршеног спољашњњег оцењивања. Генерални утисак након овог састанка је да је атмосфера око акредитације добра, да су тимови врло ангажовани, да је укључен знатан број запослених и да ће све радње бити обављене на време.

Подсетимо се да се поступак акредитације састоји од самооцењивања, спољашњег оцењивања и стицања акредитације. Самооцењивање је прва фаза акредитације, траје до годину дана и најважнија је у целом процесу. Служи за сагледавање стања и постављање циљева и установа га спроводи ради побољшања квалитета рада и пружања здравствених услуга корисницима. Кроз документацију установа пружа доказе о усаглашености са стандардима. Извештај о резултатима самооцењивања установа доставља Агенцији за акредитацију здравствених установа, која затим почиње поступак спољашњег оцењивања, као другу фазу целог процеса. Формирано је девет тимова: четири за клиничке и пет за неклиничке стандарде. То су: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси.