Припремни састанак за „Дане акредитације“

Данас је у Едукативном центру Дома здравља Ваљево одржан припремни састанак свих тимова за акредитацију и менаџмента установе, у склопу припрема за спољашње оцењивање у оквиру процеса акредитације. „Дани акредитације“ трајаће од 10. до 12. априла, а Тим за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије чине: вођа тима прим. др Гордана Станковић и чланови Горан Николић, медицински техничар-инжењер заштите животне средине и Радош Топаловић, дипломирани правник. Чланови тимова данас су обавештени о тродневном распореду састанака и активности за време спољашњег оцењивања. Рад Тима за спољашње оцењивање почеће у понедељак састанком са руководством установе и презентацијом нашег Дома здравља, као и прегледом документације припремљене за акредитацију. Уторак је дан препун активности, односно разговора са већином тимова Дома здравља и прегледом документације, обиласцима служби, као и фокус група са запосленима, пацијентима и партнерима из локалне заједнице. У среду су разговори са Тимом за руковођење и управљање и Тимом за заштиту животне средине и завршни састанак, на којем ће чланови Тима за спољашње оцењивање информисати руководство и запослене о обављеној акредитацијској посети и општем утиску који су стекли.