Дани акредитације у Дому здравља Ваљево

„Дани акредитације“ у Дому здравља Ваљево трајаће од 10. до 12. априла, када ће установу посетити трочлани тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Оцењивачи ће разговарати са члановима тимова зa самооцењивање, прегледати документацију о испуњавању предвиђених стандарда и обићи службе Дома здравља. У оквиру фокус група разговараће са пацијентима, запосленима и партнерима из локалне заједнице. Рок за извештај и коначну оцену Агенције за акредитацију је 45 дана од завршеног спољашњег оцењивања, мада ће прве утиске саопштити већ 12. априла. Акредитација је изузетно значајна јер представља званичну потврду квалитета рада здравствене установе на основу утврђених стандарда.

На документовању стандарда и самооцењивању претходних месеци интензивно је радило девет тимова Дома здравља, састављених од лекара, медицинских сестара и техничара и немедицинског особља: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси. Тимови су имали подршку од великог броја колега у припреми документације. Тај део процеса најдуже траје и најбитнији је јер служи за сагледавање стања и постављање циљева, а све због побољшања организације и квалитета рада, што у крајњем доводи до бољих здравствених услуга за пацијенте. Циљ Дома здравља Ваљево није само стицање акредитације, већ да кроз цео процес подигне ниво услуга и комуникације са пацијентима.