Посета градоначелника др Слободана Гвозденовића

У склопу припрема Дома здравља Ваљево за акредитацију, градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић посетио је јуче нашу установу. Градоначелник је обишао све службе и реконструисане и уређене просторије, у које је град Ваљево као оснивач уложио значајна средства у претходном периоду, поготово у 2016. и почетком 2017. године. На састанку у сали Едукативног центра градоначелник Гвозденовић је разговарао са директором Дома здравља прим. др Завеном Дер Хазарјаном, његовим сарадницима и запосленима о могућностима даљег унапређења рада служби Дома здравља, о проблему недостатка кадрова, о набавци неопходне опреме, возила, као и о другим актуелним питањима као што је акредитација установе (у понедељак почиње спољашње оцењивање). Гвозденовић је рекао да ће Град Ваљево наставити да улаже у реновирање и опремање Дома здравља јер је примарна здравствена заштита од изузетног значаја.

У претходном периоду реализовано је низ значајних инвестиција.Набављен је аутоклав, јер је Дом здравља је до сада стерилизацију инструмената и прибора вршио у Општој болници Ваљево. Набављен је дванаестоканални ЕКГ апарат, као и три троканална ЕКГ апарата. Набављен је аудиометар, како би лекари који раде специфичну здравствену заштиту могли што боље утврдити стање слуха пацијената, што је нарочито неопходно за радна места са повећаним ризиком. Укупна вредност апарата и опреме обезбеђене у 2016. је 4.537.592,00 динара. Обновљен је намештај за ординације и амбуланте укупне вредности 1.709.208,00 динара. Набављена је рачунарска опрема за рад свих служби у Дому здравља укупне вредности 2.149.051,20.Набављена су три аутомобила за потребе Службе кућног лечења и неге и Службу поливалентне патронаже у укупном износу 2.980.981,00 динар. У 2017. планирана је набавка још једног путничког возила и два санитетска возила за Службу хитне медицинске помоћи.

Извршена је санација тоалета и реконструкција канализационе мреже, што износи 2.642.980,00 динара. Реконструисано је 12 тоалета, при чему сваки тоалет има по две или три кабине. Извршено је кречење и постављање подова у Служби за здравствену заштиту одраслих и Служби за стоматолошку здравствену заштиту. Извршена је поправка и одржавање грејне мреже у укупном износу од 1.559.602,00 динара. Извршена је замена дела цеви у Служби хитне медицинске помоћи и Служби за здравствену заштиту одраслих. Набављена је радна одећа за све здравствене раднике у Дому здравља у укупном износу од 1.408.662,00 динара. Набављен је софтвер за део рачунара у износу од 1.000.000,00 динара. Тенденција набавке легалних софтвера ће се наставити све док не буду замењени сви постојећи програми.

За 2017. годину предвиђена је набавка путничког возила и два санитетска возила, ултразвучног апарата, два дефибрилатора, наменског фрижидера за вакцине, два ЦТГ апарата, аутоклава, апарата за анестезију са стоматолошком столицом за оралну хирургију, два инхалатора, вага за бебе и одрасле, рачунара са штампачима, GPS система праћења возила, система за идентификацију присутности на раду, клима уређаја, кречење и санацију објеката и просторија са заменом подова. Дом здравља је конкурисао код Канцеларије за јавна улагања за реконструкцију, санацију и адаптацију објекта Дома здравља и Стоматологије.