Други дан спољашњег оцењивања

Активности Тима за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије другог дана посете биле су интензивне и трајале су до вечерњих сати. Након синоћног детаљног прегледа документације, оцењивачи су данас разговарали са члановима тимова зa самооцењивање и обилазили поједине службе Дома здравља. Тимови с којима су разговарали спољашњи оцењивачи су: здравствена заштита одраслог становништва, стандарди управљања и људски ресурси, управљање информацијама, здравствена заштита жена, здравствена заштита деце и поливалентна патронажа. Трочлани тим Агенције за акредитацију обишао је службе за здравствену заштиту одраслог становништва, здравствену заштиту жена и здравствену заштиту деце, где су разговарали са особљем и пацијентима, стекли увид у начин заказивања и вођења документација, функционисање електронског картона, као и процедуре код спровођења прегледа, интервенција и давања терапија. Посетили су и једну од амбуланти, у питању је амбуланта у селу Дивци.

Одржане су и три фокус групе: са пацијентима, запосленима и партнерима из локалне заједнице. Све активности протекле су у добром одзиву свих актера, доброј комуникацији, озбиљној и конструктивној атмосфери и ефикасном раду. Наравно, наша установа је све време уобичајено радила са пацијентима. Дом здравља Ваљево је задовољан одличним одзивом пацијената, као и представника Градске управе, јавних установа и невладиних организација с којима најчешће сарађујемо. „Дани акредитације“ Дома здравља Ваљево завршавају се у среду 12. априла, када ће бити одржани састанци са тимовима за руковођење и управљање и заштиту животне средине, а затим ће, у великој сали Едукативног центра, руководству и запосленима оцењивачи пренети опште утиске. Рок за извештај и коначну оцену Агенције за акредитацију је 45 дана од завршеног спољашњег оцењивања.