Завршени Дани акредитације Дома здравља Ваљево

Састанцима са тимовима за руковођење и управљање и заштиту животне средине, а затим изношењем општих утисака руководству и запосленима у препуној сали Едукативног центра, чланови Тима за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије завршили су рад у Дому здравља Ваљево. Тим поводом вођа Тима прим. др Гордана Станковић, специјалиста опште медицине, у изјави за медије рекла је:

-Ова три дана имали смо задатак да проверимо усаглашеност задатих стандарда са спровођењем тих стандарда у Дому здравља Ваљево, све са циљем унапређења здравствене заштите пацијената упућених на ову установу. Евидентно је да постоји јак партнерски однос између пацијената, као корисника услуге, и здравствених радника, као пружаоца услуге. Такође, постоји јак партнерски однос између Дома здравља и локалне управе, који је у корист здравствених радника и грађана Ваљева. Јако је важно што су сви запослени упућени на превентивне прегледе грађана, од најмлађег узраста до најстарије популације, при чему су укључене све службе. Приметили смо да се превентивни рад спроводи не само у Дому здравља него и на терену: у локалној заједници, у селима, по школама, што и јесте приоритет и што је изражено у мисији и визији Дома здравља Ваљево. Иначе, сагледали смо комплетан рад у установи: од уласка пацијента, приступа здравствених радника, заказивања прегледа, до вођења документације и интервенција. То обухватају наши стандарди, који су овде у великој мери испоштовани.

Директор Дома здравља др Завен дер Хазарјан захвалио се Тиму за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију, као и својим сарадницима и колективу установе, на врло озбиљном приступу процесу акредитације. Координатор за акредитацјиу Дома здравља Ваљево прим. др Јасмина Лукић такође ј еизразила задовољство оним што је учињено претходних месеци, уз велико залагање значајног броја колега.

Током тродневне радне посете Тим за спољашње оцењивање прегледао је документацију Дома здравља Ваљево у вези са прописаним стандардима и процедурама, разговарао са члановима девет тимова зa самооцењивање и обишао службе Дома здравља. Притом су разговарали са особљем и пацијентима, стекли увид у начин заказивања прегледа и вођења документације, функционисање електронског картона, као и процедуре код спровођења прегледа, интервенција и давања терапија. Одржане су и три фокус групе: са пацијентима, запосленима и партнерима из локалне заједнице. Одржане су и три фокус групе: са пацијентима, запосленима и партнерима из локалне заједнице. Све активности протекле су у добром одзиву свих актера, доброј комуникацији, озбиљној и конструктивној атмосфери и ефикасном раду. Коначна оцена Агенције за акредитацију здравствених установа Србије очекује се најкасније за 45 дана.