Посета експертског тима Светске здравствене организације

Министарство здравља Републике Србије, у сарадњи са Канцеларијом Светске здравствене организације у Србији и уз подршку Регионалне канцеларије СЗО за Европу, последње недеље априла организовало је заједничку мисију посвећену изазовима и могућностима за унапређење исхода хроничних незаразних болести у Србији. Циљ активности је анализа индивидуалних интервенција код водећих хроничних незаразних болести у нашој земљи (кардиоваскуларне болести, дијабетес и канцери). Са тим циљем експертски тим, који су чинили представнициСЗО и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, посетио је репрезентативне здравствене установе, међу њима и Дом здравља Ваљево.

Чланови тима упознали су се са организационом структуром установе, начином организације посла и реализацијом планираних и потребних активности. Обишли су Дом здравља и разговарали са изабраним лекаром у току рада. У фокусу њиховог интересовања била је учесталост хроничних незаразних болести, односно преваленца (број оболелих) и инциденца (број новоболелих) за кардиоваскуларне болести, дијабетес и канцере. Занимао их је и проценат оболелих по изабраном лекару и колико пацијената има факторе ризика за настанак ових болести. Експертски тим је интересовала и оптерећеност лекара бројем регистрованих пацијената и прегледа.

Мисија је део методологије СЗО за процену капацитета здравствених система земаља чланица да одговоре на хроничне болести и изазове са којима се сусрећу. Резултат процене биће препоруке за унапређење одговора здравственог система, што би требало да унапреди и превенцију и лечење незаразних болести.