Одржана акција поводом Међународног дана старих

Поводом Међународног дана старих, екипа Службе поливалентне патронаже данас је у просторијама Месне заједнице „Ослободиоци Ваљева“, у највећем градском насељу, спровела заједничку здравствену превентивну акцију са тимом Центра за промоцију јавног здравља Завода за јавно здравље Ваљево и тимом Црвеног крста Ваљево. Патронажне сестре су житељима насеља који су долазили у простор месне заједнице контролисале крвни притисак и ниво шећера у крви, а заједно са сарадницима делили су савете о правилној исхрани и другим факторима очувања здравља, као и едукативне штампане материјале. Међународни дан старих је 1. октобар, али с обзиром да је тај дан недеља и да канцеларије месних заједница тада не раде, изабрано је да се активности спроведу раније.

Подсећамо најстарије суграђане на устаљене термине рада Патронаже, посвећен превенцији хроничних незаразних болести, у просторијама градских месних заједница: МЗ Градац – прва среда у месецу од 8 до 10 часова; МЗ Крушик – први четвртак у месецу од 8 од 8 до 10 часова; МЗ Нада Пурић – први понедељак у месецу од 9 до 11; МЗ Ослободиоци Ваљева – последња среда од 8 до 10 и Удружење пензионера – последњи понедељак у месецу од 8 до 10.

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова. Процена је да ће број старијих особа широм света порасти за 56%, односно са 901 милион особа на више од 1,4 милијарде између 2015. и 2030. године. До 2030. године, број особа старијих од 60 година и више ће премашити број младих узраста од 15 до 24 године. Слоган овогодишње кампање: “Корак у будућност: препознавање талената, доприноса и учешћа старијих у друштву” изабран је са циљем да се промовише допринос и учешће старијих особа у породици, локалној заједници и друштву. Овогодишња тема наглашава везу између препознавања талената међу старијим особама и могућности њиховог учешћа у окружењу у коме живе, чиме се омогућава имплементација Агенде 2030 и Мадридског међународног плана акције о старењу, који тренутно пролази кроз трећи круг прегледа и процене. Потреба да се обрати пажња на често занемарен допринос старијих особа, није само неопходана за њихову добробит, већ је и императив за процес одрживог развоја.Неопходно је истражити најделотворније начине промоције и оснаживања учешћа старијих особа у различитим аспектима живота, али и подржати њихово учешће, у складу са основним правима старијих особа, њиховим потребама и жељама.Циљеви овогодишње кампање: Омогућавање услова/мера које утичу на спремност старијих особа да активно учествују, што подразумева здравствено осигурање, редован приход, правну заштиту и приступ финансијским услугама. Начини/средства за оснаживања учешћа у старости, укључујући савремену технологију, образовање и доживотно учење, приступ информацијама, као и превазилажење баријера које искључују или дискриминишу старије особе.