Дом здравља у акцији Министарства здравља „Медицински град“

У недељу се Дом здравља Ваљево укључује у акцију бесплатних превентивних прегледа за грађане, која се спроводи на иницијативу Министарства здравља Републике Србије. Овога пута ће то бити бесплатни гинеколошки прегледи у Служби за здравствену заштиту жена, од 8 до 16 часова. Акција важи и за жене без оверене здравствене књижице, довољно је понети неку личну исправу ради идентификације. Министарство здравља је кампању бесплатних превентивних прегледа за грађане покренула прошлог месеца за установе терцијарног и секундарног нивоа и она је показала добар ефекат. Од октобра у активност су укључени и домови здравља, тако да ће 15. октобра сви домови здравља у Србији, заједно са болницама и клиничким центрима, спроводити прегледе према плану Миситарства здравља.

Подсећамо да је наша установа један од пионира у иницирању и спровођењу бесплатних превентивних прегледа за грађане, било градског било сеоског подручја. Позната је широм Србије здравствена манифестација „Медицинско село“ коју је покренуо Дом здравља Ваљево, реализује је са великим успехом скоро 20 година, тако да је нашим трагом кренуло више здравствених установа у Србији. Одржава се првенствено у већим селима, којима гравитира више сеоских насеља, као и у удаљеним и забаченим брдским подручјима. У том контексту, од краја октобра до априла, наше медицинске екипе једном месечно спроводе прегледе и доносе терапију за житеље планинских села Горњи и Доњи Таор, тешко доступних или проходних за саобрачај у зимским месецима. Дом здравља последње две године суботом реализује редовну акцију бесплатних систематских прегледа за колективе, у оквиру које је прегледано око 1000 запослених у многим градским установама: највише у Предшколској установи и основним школама, али и Градској управи, јавним предузећима и удружењима. Ове суботе на реду је друга група запослених из ОШ „Десанка Максимовић“ из Новог насеља, чиме ће укупно бити прегледано око 30 заинтересованих из ове школе. Треба напоменути да Служба поливалентне патронаже ради проверу гликемије и холестерола на многим јавним манифестацијама, приликом обележавања значајних датума у Календару здравља, приликом прославе великих верских празника итд.