О моделу институционализације ромских здравствених медијаторки

Састанак у оквиру консултација за дефинисање модела одрживе институционализације ромских здравствених медијаторки одржаће се 14. децембра са почетком у 11 часова у хотелу „Radisson Blu“ у Београду. Ова активност се спроводи у оквиру иницијативе коју је покренуо УНИЦЕФ у Србији у сарадњи са Министарством здравља и Координационим телом за социјално укључивање Рома и Ромкиња Владе Републике Србије, са циљем дефинисања модела одрживе институционализације ромских здравствених медијаторки. Активност спроводи Центар за социјалну политику из Београда. Нашу установу на састанку представљаће главна сестра Службе поливалентне патронаже Весна Павловић и здравствени медијатор Гордана Петровић, а из Ваљева ће учествовати и директор Центра за социјални рад Катарина Влајковић.

У оквиру прве фазе овог процеса спроведено је неколико кључних активности које су имале за циљ прикупљање података о досадашњем раду ромских здравствених медијаторки, сагледани су изазови у њиховом раду и покренута је дискусија са кључним заинтересованим странама о потенцијалном моделу њихове одрживе институционализације. Припремљен је нацрт четири модела за одрживу институционализацију ромских здравствених медијаторки који ће бити дискутовани са кључним заинтересованим странама и практичарима, како би се предлози интегрисали у завршни предлог модела.