Представљaње ЕУ пројекта „Невидљива деца“

У понедељак 25. децембра са почетком у 12 часова, у сали Едукативног центра Дома здравља Ваљево, биће одржана конференцијa поводом реализације пројекта „Невидљива деца“. Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево, у партнерству са Градом Ваљевом и Домом здравља Ваљево. На конференцији ће бити представљене кључне активности пројекта, циљеви и очекивани резултати. Указаће се и на значај пројекта за помоћ и подршку деци са сметњама у развоју у руралним подручјима града Ваљева.

Присутнима ће се обратити градоначелник др Слободан Гвозденовић, ПР менаџер пројекта и председник Савета за интегралну социјалну политику града Ваљева Радоица Рстић, в.д. директора Центра за социјални рад „Колубара“ Катарина Милићевић, директор Дома здравља Ваљево Завен Дер Хазарјан и стручни сарадник у пројекту Сузана Момчиловић.

Циљеви пројекта су: подршка деци са сметњама у развоју у руралним подручјима града Ваљева, како би остварили свој пун потенцијал кроз социјално укључивање; изградња капацитета града Ваљева и градских социјалних и здравствених институција, у циљу имплементације нових социјалних услуга усмерених на децу са сметњама у развоју у руралним подручјима.

Пројекат „Невидљива деца” - Успостављање нове социјалне услуге за децу у руралним подручјима је одобрен за финансирање од стране Европске уније у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Укупна вредност пројекта износи 185.987,34 евра, од чега је вредност донације Европске уније 163.668,86 евра.