Подршка деци са сметњама у развоју у руралним подручјима

У Едукативном центру Дома здравља Ваљево стручној и широј јавности представљен је пројекат „Невидљива деца“ за помоћ и подршку деци са сметњама у развоју у руралним подручјима града Ваљева. Пројекат финансира Европска унија, а спроводе Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Дом здравља Ваљево и Град Ваљево. У уводној речи градоначелник др Слободан Гвозденовић указао је на значај пројекта за децу и њихове породице, као и за установе које се баве овом темом, пожелевши им успешну реализацију пројекта. Више детаља о пројекту изнео је Радоица Рстић, председник Савета за интегралну социјалну политику града Ваљева и ПР менаџер пројекта:

-Пројекат „Невидљива деца“ представља успостављање нове социјалне услуге, имајући у виду да су деца са сметњама у развоју из руралних подручја маргинализована. Реализација пројекта започета је 5. јуна и трајаће 22 месеца. Предвиђено је да буде обухваћено 60 деце, а трудићемо се да тај број буде и већи. До данас је урађено мапирање, идентификација, прикупљање података и сређивање базе података, формирање мобилних тимова за рад на терену. Идентификовано је 87 деце, тимови су обишли 50 породица, а услуга је почетком децембра заживела за 36 деце. Врста услуге коју ће дете добити зависи од процене здравственог и психосоцијалног стања коју ради стручни тим пројекта. На терену се спроводи и едукација породица, упућивање на њихова права из области социјалне заштите, као и на основне здравствене потребе. Организоваће се различити догађаји за време пројекта, а изводиће се и обука за здравствене и социјалне раднике. Кључна активност је пружање услуга деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у њиховом окружењу од стране тимова које чине: лекар, дефектолог, психолог, патронажна сестра, физиотерапеут, неговатељица, социјални радник итд. За стоматолошке услуге биће обезбеђен превоз до Службе стоматологије Дома здравља. Резултат пројекта треба да буде побољшање здравственог стања деце и укључивање у друштвени живот. Велики резултат овог пројекта биће и смањење ризика да та деца буду смештена у установе захваљујући пружању подршке у њиховом месту боравка, у њиховој породици. Кроз овај пројекат Европска унија подражва смањење тенденције смештаја деце у установе, а 2016. је то у Србији било њих 590, више него претходне године. Кроз израду нове Стратегије социјалне заштите Град ће обезбедити одрживост пројекта. Велики број породица затечен је у јако лошој материјалној ситуацији, чак на рубу егзистенције, јер су и трошкови бриге о деци са сметњама у развоју јако велики. У почетку су породице имале неверицу, а затим су почеле да сарађују.

Присутнима су се обратили директор Дома здравља Ваљево др Завен Дер Хазарјан в.д. директора Центра за социјални рад „Колубара“ Катарина Милићевић и стручни сарадник у пројекту Сузана Момчиловић. Пројекат „Невидљива деца” - Успостављање нове социјалне услуге за децу у руралним подручјима је одобрен за финансирање од стране Европске уније у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Укупна вредност пројекта износи 185.987,34 евра, од чега је вредност донације Европске уније 163.668,86 евра. Циљеви пројекта су: подршка деци са сметњама у развоју у руралним подручјима града Ваљева, како би остварили свој пун потенцијал кроз социјално укључивање; изградња капацитета града Ваљева и градских социјалних и здравствених институција, у циљу имплементације нових социјалних услуга усмерених на децу са сметњама у развоју у руралним подручјима.