Светски дан хигијене руку у здравственим установама

Д анас се, под посебним околоностима борбе са епидемијом COVID-19, обележава 5. мај - Светски дан хигијене руку у здравственим установама у оквиру Глобалне кампање хигијене руку СЗО „Сачувајте животе – оперите своје руке“. Ове године посебна пажња је усмерена на централну улогу коју имају медицинске сестре и бабице у обезбеђивању квалитетне здравствене заштите, неге и хигијене руку у здравственим установама.

Медицинске сестре и други здравствени радници су јунаци на првој линији контакта који спасавају животе од COVID-19. Позивамо све да се заједно захвалимо медицинским сестрама и бабицама, спремачицама и другим радницима за изузетан рад и напор. Медицинске сестре имају кључну улогу у промоцији здравља, превенцији болести и пружању примарне здравствене неге и здравствене неге у заједници. Медицинске сестре и бабице су често први, а понекада и једини здравствени радници које људи виде, а квалитет њихове неге у процесу лечења је од пресудног значаја. Као део локалне заједнице могу да обликују и пруже ефикасне интервенције за испуњавање потреба пацијената, породица и заједница.

Светски дан хигијене руку у здравственим установама се обележава на иницијативу Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације (СЗО) у 182 земље света и у око 22 000 здравствених установа, ове године под слоганом „Медицинске сестре и бабице, чиста нега је у вашим рукама“. Превенција и контрола инфекција, укључујући хигијену руку, један је од најважнијих елемената иницијативе СЗО „Здравље за све“, јер је то практичан и на доказима заснован приступ са позитивним утицајем на квалитет неге и безбедност пацијената на свим нивоима здравственог система.

Република Србија се, као чланица поменуте Алијансе, и ове године укључила у обележавање овог значајног датума и то активностима који ће се континуирано спроводити током целе године у оквиру Кампање за хигијену руку, а акцију је до сада подржала 61 болница у Србији, што је највише у региону. Носилац Кампање за хигијену руку 2020. године је Министарство здравља Републике Србије у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“. Кампања се спроводи у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, мрежом института и завода за јавно здравље и Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијама.

Планиране активности које, између осталог, обухватају процену тренутног стања, додатну едукацију и јачање капацитета здравствених радника задужених за сузбијање и превенцију инфекција у болницама, доношење одговарајућих водича и препорука, као и набавку додатне опреме и средстава за хигијену руку у болницама, у складу су са глобалном иницијативом СЗО.

Институт за јавно здравље Србије

„Др Милан Јовановић Батут“