Служба стоматологије

  • Радно време: 7-20 сат (сваким радним даном и суботом)
  • Телефон: 014/315-02-54
  • Адреса: Карађорђева 45
  • Начелник: Др Снежана Ђурић
  • Главна сестра: Ана Тешић
  • E-mail: nacelnik.stomatologija@dzvaljevo.rs


Служба стоматологије налази се у засебној, комфорној и функционалној згради у центру града.

Опремљена је новим стоматолошким апаратима познатог немачког произвођача „РИТТЕР“ и са два нова рендген апарата. Који омогућују дигиталне снимке вилице деце и одраслих уз МИНИМАЛНУ ДОЗУ ЗРАЧЕЊА.

Ренорвиран је Хируршки блок, који има салу опремељену по највишим стандарднима, у којој се раде све врсте орално - хируршких интервенција попут вађења зуба, операција цисти, умњака, уградње имплантата и вештачке кости...

Стоматолошка поликлиника Ваљево комплетно збрињава децу и одрасле пацијенте. Пружамо стоматолошке услуге у амбулантним условима.

Имамо 23 стоматолога, 36 сестара и техничара, од тог броја 14 лекара су специјалисти различитих грана стоматологије.

Спроводимо превенцију и лечење обољења зуба, надокнаде изгубљених зуба – крунице, мостове, протезе, обичне и скелетиране, импланте.

Код нас можете урадити све оперативне захвате: од вађења укљештеног умњака, циста гранулома, као и уградње имплантата.

Ваша деца могу добити ортопедске апарате – мобилне и фиксне.

Наша поликлиника има:

1. Добро развијену превентивну и дечију стоматологију. Све основне школе и три средње школе имају стоматолошке амбуланте. У централној згради о ученицима средњих школа, деци сеоских школа и деци од одојчета до поласка у школу брину 4 стоматолога. Свакодневно спроводимо превентивни рад са циљем очувања здравља уста и зуба деце, као и санацију оболелих зуба.

2. На одељењењу ортопедије стоматолози вашој деци помажу да реше неправилности зуба и вилица. Израђују покретне и фиксне ортодонтске апарате.

3. Одељење болести уста и зуба са ендодонцијом има 2 доктора специјалисте болести зуба, 1 специјалиста пародонтологије и оралне медицине, 3 доктора стоматологије и 6 стоматолошких сестара. Овај тим збрињава пацијенте са болом, обавља лечење оболелих зуба и десни. Раде испуне – пломбе од савремених материјала (беле пломбе), припремају пацијенте за фиксне надокнаде (крунице) и спроводе стални превентивни рад са пацијентима ради очувања здравља уста и зуба.

4. На одељењу протетике ради се комплетан програм фиксних и мобилних протетских надокнада, почев од надоградњи, метал-керамичких круница до класичних тоталних и парцијалних протеза и визила.

5. Одељење оралне хирургије ради комплетан обим орално-хирушких интервенција (цисте, грануломе, умњаке, френулуме, серијска вађења зуба, вађење гангренозних зуба, као и уградња имплантата). Ово одељење има оралног хирурга – специјалисту, 2 доктора стоматологије и 3 стоматолошке сестре. Изузетну пажњу посвећујемо хигијени, стерилизацији, заштити пацијената и особља како би се избегла и најмања могућност инфекције.

Дођите и уверите се да су цене наших услуга прихватљиве, а притом их можете платитина различите и повољне начине:
- чековима на више рата, у зависности од износа - кредитном картицом
- кредитом на више месечних или полумесечних рата (ако је Ваша фирма потписала уговор са Домом здравља Ваљево).

О партиципацији

Партиципација је лично учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите, које је одредио Републички завод за здравствено осигурање. Средства од доприноса нису довољна за финансирање свих права из здравственог осигурања и зато је неопходно и Ваше лично учешће.
Партиципацију у одређеном процентуалном износу од цене здравствене услуге плаћа осигурано лице које користи ту здравствену услугу.

Важно – својство осигураног лица утврђује се на основу прописане исправе о зравственом осигурању коју издаје матична филијала (оверена здравствена књижица).

О вашим правима

Право на здравствену заштиту обухвата здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и то:
1) у потпуности на терет средстава обавезног здравственог осигурања за: - прегледе и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; - прегледе и лечење болести уста и зуба деце до завршетка ИВ разреда средње школе (на Одељењу дечје и превентивне стоматологије), као и за студенте до навршених 26 година (на Одељењу болести уста и зуба); - прегледе и лечење болести уста и зуба старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица; - указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле; - прегледе и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела;
2) уз партиципацију у износу 20% од цене здравствене услуге за: - стоматолошке прегледе и лечење уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре операције срца и трансплантације бубрега; - стоматолошке прегледе и лечење у вези са повредом зуба и костију лица;
3) уз партиципацију од 50 динара - лечење компликација каријеса код деце и омладине, вађење зуба као последице каријеса (на Одељењу за дечију и превентивну стоматологију);
4) уз партиципацију у износу 35% од цене здравствене услуге за: - израду акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протеза мора бити оверен у пословници Фонда.
5) незапослена лица која имају одговарајућу потврду издату од стране РФЗО

Сви остали пацијенти плаћају пуну цену пружене стоматолошке услуге. Стоматолошке услуге које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања, плаћа осигурано лице из својих средстава, по ценама које утврђује давалац здравствене услуге.

Одељење оралне хирургије, болести уста и зуба са пријемом и тријажом и стоматолошке протетике са зубнотехничким лабораторијумом »

Одељење за дечију и превентивну стоматологију са ортопедијом вилице »