Izaberite svog lekara

Zašto je važno imati izabranog lekara?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Изабрани лекар vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Kako izabrati svog lekara?

Na Info-pultu pored glavnog ulaza u Dom zdravlja građani mogu da se informišu o proceduri biranja lekara, mogu saznati koji lekari su im na raspolaganju, kao i zašto je važno da izaberu lekara koji će se brinuti o njihovom zdravlju.

Svaki pacijent u Domu zdravlja dobija formular na kome se izjašnjava kod kog lekara će se lečiti - preuzmite formular (PDF-105KB). Ljubazno osoblje na Info-pultu pomoći će građanima da popune formular. Potrebno je da građani kod sebe imaju zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu.

Mogu li da zakažem pregled kod drugog lekara?!

Pacijenti moraju zakazivati preglede samo kod svog lekara, dok će hitni slučajevi biti posebno zbrinuti. Ako još uvek niste izabrali svog lekara, morate sačekati na pregled dok neko od lekara ne bude slobodan.