Socijalna medicina sa informatikom

  • Radno vreme: 7-15 sat
  • Telefon: 315-00-75
  • Glavna sestra: Gorica Božić
  • Administrator informacionog sistema: Ivica Ivanković
  • Statističar, planer: Milena Marinković
  • Medicinski tehničari-statističari: Aleksandar Matić

Služba Socijalne medicine sa informatikom organizuje i koordinira poslove primarne zdravstvene zaštite, bavi se prikupljanjem i analizom podataka iz oblasti rada zdravstvenih službi, praćenjem, koordinacijom i analizom sprovođenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Domu zdravlja,koordinira zdravstveno-vaspitnim radom na nivou Doma zdravlja, vrši kontrolu podataka pre unosa u bazu podataka, kontrolu fakture,izrađuje planove i izveštaje i radi sve ostale poslove iz domena Socijalne medicine i informatike.