Стоматолошки систематски прегледи за основце и средњошколце

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију у Ваљеву, која је тренутно мирна, Стоматолошка служба Дома здравља Ваљево започела је законски обавезне систематске прегледе у основним (градским и сеоским) и средњим школама. Ученици и родитељи ће бити унапред обавештени о распореду систематских прегледа. Систематски преглед подразумева: преглед зуба и вилице, уочавање ортодонтских неправилности (неправилан раст и распоред зуба), обуку за прање зуба, уочавање френулума (сапет језик) и флуорисање.

Радно време стоматолошких амбуланти у градским школама усклађено је са тренутним сменама ученика. У сеоским школама стоматолошке екипе ће долазити да прегледају ученике. Данас су прегледи и здравствено-васпитни рад реализовани у школи „Свети Сава“ у Попучкама са две екипе лекар-сестра, у уторак су прегледи у ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини, у среду у издвојеним одељењима Бабина Лука, Котешица, Јошева и Гола Глава, у четвртак у Дивцима, а у петак по издвојеним одељењима ове школе у Кланици, Ваљевској Лозници и Рабровици.

Лекар из амбуланте у Каменици радиће прегледе ученика основне школе у Каменици и припадајућих издвојених одељења, као и ђака школе на Ставама и њихових издвојених одељења.

Стоматолошка служба има довољно инструмената стерилисаних у атоклаву за систематске прегледе, који се носе у стерилним кесама на терен, тако да ученици и родитељи не треба да брину у епидемиолошком погледу.

Имајући у виду да постоји пуно ортодонтских неправилности код деце (криви зуби, неправилан раст, урастање итд.), Стоматолошка служба Дома здравља моли родитеље да после обавезног систематског прегледа доведу дете код ортодонта у зграду Стоматологије, у смену супротну од школске смене детета. Преглед могу обавити сваким радним даном сем среде, од 8 до 12 часова преподне и од 14 до 18 часова поподне.

Законом о здравственој заштити сви пацијенти до 26 година старости, који се школују, обавезни су да имају свог изабраног стоматолога. Због тога Стоматолошка служба ДЗ Ваљево моли родитеље да потпишу листе изабраних стоматолога, без обзира да ли деца имају и приватне стоматологе. По истом закону и систематски преглед је обавезан. Без обзира да ли су родитељи запослени или не или су пољопривредници, сва деца су социјално осигурана, али морају имати оверене књижице, тако да Стоматолошка служба подсећа родитеље да у Фонду здравственог осигурања овере књижицу.