Нови превентивни пројекат Дома здравља Ваљево

Д ом здравља Ваљево, као установа примарне здравствене заштите, спроводи пројекат раног откривања ризика за настанак болести срца и крвних судова, ризика за настанак шећерне болести типа два, као и раног откривања депресије. Пројекат се спроводи од децембра 2019. до децембра 2020. године у циљу спречавања ових обољења, њиховог раног откривања, правовременог лечења и превенције тешких компликација. Ове превентивне услуге биће потпуно бесплатне за грађане и доступне у месним заједницама, установама и предузећима (распоред посета изабраних лекара и патронажних сестара биће накнадно објављен).

Пројекат је координиран од стране Министарства здравља Републике Србије, успостављањем грантова за унапређење квалитета и ефикасности превентивних и других здравствених услуга у примарној здравственој заштити.

Пројекат је финансиран средствима за „Други пројекат развоја здравства Србије“ и средствима за „Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије“, у сарадњи са Међународном банком за обнову и развој.