Штаб определио средства за помоћ здравственим установама

Н а седници Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, одржанoj 10. априла, донета су три закључка и неколико препорука. Закључци се односе на подршку здравственим установама нашег града са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања. Драгоцена помоћ у борби против епидемије вируса КОВИД-19 уплаћена је и нашој установи за набавку заштитне опреме. Преносимо део саопштења Штаба за ванредне ситуације који се односи на пренос средстава са наведеног рачуна.

„НАЛАЖЕ СЕ Градској управи Ваљево да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

1) за потребе Дома здравља Ваљево, Опште болнице Ваљево, Завода за јавно здравље Ваљево и јавних предузећа за набавку заштитних маски (18.000 стандардних маски и 5.000 маски Тип Н 95) и заштитних капа (5.000) – износ од 2.355.500,00 динара,

2) за потребе Дома здравља Ваљево за набавку ПВЦ комбинезона и заштитних радних одела – износ од 265.104,00 динара и

3) за потребе Опште болнице Ваљево за набавку заштитних комбинезона, визира, навлака за обућу и колор монитора – износ од 291.763,70 динара.“

Дом здравља Ваљево се овом приликом захваљује свим привредним предузећима која су уплатила новац за помоћ здравственим установама, с обзиром да се налази на првој линији одбране од епидемије, у чему је заштитна опрема непрекидно потребна.