Спољна провера квалитета од стране Министарства здравља

У нашој установи прошле недеље Министарство здравља је спровело редовну спољну проверу квалитета стручног рада, према Годишњем плану за 2019. годину. Спољна провера квалитета спроводи се и у државним и у приватним здравственим установама, од здравствених станица до клиничких ценатара, завода и института. Тим спољних надзорника састоји се од лекара специјалиста са потребним искуством, за медицинске гране које су предмет провере, које на предлог министра здравља формира Завод за јавно здравље Ваљево.

Директор Дома здравља др Бранка Антић сазвала је стручни колегијум који је припремио податке о организационој структури, кадровима и раду установе и организационих јединица у којима је обављена провера квалитета стручног рада. Након заједничког састанка, надзорници су обавили надзор у следећим службама: Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце (Дечје и Школско одељење), Служби за здравствену заштиту жена, Служби за стоматолошку здравствену заштиту и Служби поливалентне патронаже, као и проверу стручног рада у здравственим станицама у селима Дивци и Драчић.

Тим спољних надзорника ће у свом извештају дати предлог мера, односно препоруке по питањима кадрова, организације посла, стручног рада, опреме и слично.