Развојно саветовалиште и Саветовалиште за младе Дома здравља

В У оквиру Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља Ваљево већ 15 година функционишу Развојно саветовалиште и Саветовалиште за младе. Имајући у виду проблеме у психомоторном развоју деце, као и све веће изазове које савремени начин живота и дигитално доба доносе пред младе људе, Дом здравља жели да афирмише рад својих саветовалишта, како би здравствени радници и сарадници пружили подршку што већем броју деце, младих и њихових родитеља.

Саветовалишта функционишу радним данима од 7 до 15 часова, а телефон за заказивање је 014 315 0099. Заказивање првенствено важи за Саветовалиште за младе, док се у Развојно саветовалиште, које се односи на најмлађи узраст, деца упућују од педијатра.

Циљ рада Развојног саветовалишта у Дечјем диспанзеру јесте благовремено откривање деце са факторима ризика по развој, интензивна контрола и праћење развоја те деце и одговарајућа терапија. Стручни тим саветовалишта чине: педијатар, дефектолог, логопед, психолог, педагог и медицинска сестра.

„Изузетно је важно да се потенцијални поремећај открије на време, како би се приступило мултидисциплинарном лечењу. То могу бити поремећаји вида, слуха, развоја говора, психомоторног развоја, менталног здравља, социјалног контакта... Можемо рећи да је у последње време повећан број деце која касније проговоре, која имају проблеме у социјално-емотивном контакту са околином, заостају у психомоторном развоју. Веома је важно препознати проблем, а онда укључити наше колеге, стручњаке различитих профила. Доста сарађујемо са вртићима и школама, њиховим васпитачима, педагозима, разредним старешинама, заједнички организујемо трибине у школама. Што се тиче родитеља, има оних који су забринути чак и ако дете нема велики проблем, а има оних који заташкавају ситуацију. На нама је да родитеље на време укључимо у прегледе и што пре кренемо с терапијом, јер се пуно деце потпуно излечи. По потреби деца се упућују на терцијарни ниво здравствене заштите“, каже др Валентина Марковић, начелник Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља Ваљево.

Саветовалиште за младе у Школском диспанзеру фокусирано је на узраст од 10 до 18 година. Бави се широким спектром проблема младих: превенција негативног понашања, вршњачки притисак и вербално насиље, злоупотреба психоактивних супстанци, алкохола, злоупотреба друштвених мрежа, концентрација за учење, породични односи и друге дилеме адолесцентског доба.

„Пре свега, ту је период пубертета и кризе идентитета, када је јако тешко наћи прави приступ и задобити њихово поверење, а важно је превенирати поремећаје понашања у самом старту. Помоћ је најчешће потребна у међусобним односима у којима се појављује негативан вршњачки притисак, омаловажавање, неприхватање, неразумевање. У том узрасту млади желе да буду прихваћени, да буде део неке групе или неке заједнице. Због уклапања у средину посежу за стварима које не би желели, као што је злоупотреба психоактивних супстанци, посезање за алкохолом, рано ступање у сексуалне односе итд. Имају мањак самопоуздања, а немају увек с ким да разговарају. Саветодавним радом млади се оснажују за то како да се носе са проблемима, подстичу се на позитивне вредности и здраве стилове живота. Битно је да се млади не осећају усамљено и стигматизовано, да буду свесни да постоје стручњаци који су спремни да их саслушају и подрже“, закључује Ива Јевтић, дипломирани педагог Дома здравља.

У стручном тиму Саветовалишта за младе су педијатар, психолог, педагог и медицинска сестра. Започета је сарадња са Ваљевском гимназијом, у плану је и са осталим средњим, али и основним школама, као и широм локалном заједницом.

Повратак на Главну страну