Трибина о насиљу у ОШ „Десанка Максимовић“

П редставници Службе поливалентне патронаже Дома здравља, као партнерска установа, учествовали су на трибини Црвеног крста Ваљево о насиљу и радионици о промоцији хуманих вредности у ОШ Десанка Максимовић. Трибина је организована за ученике завршног, осмог разреда, а у реализацији су учествовали и представници Одсека за промоцију Завода за јавно здравље Ваљево. Заједнички тим чинили су Александар Томић из Црвеног крста, Весна Павловић, главна сестра Патронаже, др Александра Филиповић и Снежана Маринковић из Завода.

Трибина је третирала вршњачко насиље и обухватила теме као што су: конфликтне ситуације, неспоразуми, вербално насиље, модели понашања, како користити вештине комуникације, превазилажење беса и љутње и слично. Са осмацима је разговарано о све актуелнијем насиљу на интернету и опасностима које вребају на друштвеним мрежама, попут присуства интернет предатора. Модератори су ученике подсетили на постојање Кол центра за пријављивање сумњивих ситуација на интернету.

У другом делу одржана је радионица посвећена промоцији хуманих вредности. У занимљивом интерактивном раду ученици су се изјашњавали које би три моћи себи доделили да имају чаробни штапић, као би се сагледало како млади људи виде своје животне приоритете, наде, амбиције и планове. Рекло би се да је куриозитет, а донекле и очекивани исход да су се највише опредељивали за материјалне вредности и лагодан живот.