Превентивни здравствени прегледи за колектив Пољопривредне

Д

ом здравља Ваљево је у суботу организовао бесплатне превентивне прегледе за део запослених Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево. У питању је прва група од 20 чланова колектива, док ће за остале акција бити настављена после јануарских празника. Служба поливалентне патронаже измерила им је ниво шећера, холестерола и триглицерида, телесну масу и висину, израчунала бодимас индекс и попунила тзв. превентивну карту. Уследио је преглед специјалисте опште медицине, уз контролу плућа и крвног притиска, затим ултразвук стомака, а за жене и преглед гинеколога.

Током јесени у акцији бесплатних превентивних прегледа Дома здравља учествовали су запослени у Центру за социјални рад „Колубара“, Привредном суду, приватној фирми „Кинг Комерц“ и Пољопривредној школи са домом ученика Ваљево. Акција се, на иницијативу Службе поливалентне патронаже, са циљем побољшања јавног здравља, спроводи већ три године. Прегледи су, по утврђеном плану, увек суботом у просторијама Дома здравља. Установе и предузећа, јавна или приватна, заинтересована за бесплатну контролу здравља својих запослених могу се јавити Служби поливалентне патронаже на телефоне 014/315-00-78 и 064/8321-992.