Посета предавача из Савета Европе Здравственом центру Ваљево

У Здравственом центру Ваљево, у болничкој банци крви-клиничкој трансфузиологији Опште Болнице Ваљево, боравили су еминентни предавачи из области Менаџмнта квалитета у области крви и крвних продуката. Чланови тима су били Лука Масцаретти из Трста, Карен Бyрне из Даблина, и Перинне Арноулд, из Стразбура, предавачи испред ЕДQМ (Европска Дирекција за менаџмент квалитета) Савета Европе. Ови стручњаци су спровели тродневну обуку у области успостављања система менаџмента квалитета у области крви и крвних продуката. Захваљујући разумевању в.д. директора ЗЦ Ваљево, др сци. мед. Владимира Пантелића, а уз подршку Управе за Биомедицину Министарства Здравља РС, ова посета има за циљ унапређење система рада како за Болничку банку крви (ББК) тако и за Здравствени центар Ваљево у целини.

- После успешно завршеног радног дела, и извештаја који треба да стигне кроз месец дана, рад на превенцији и усклађивању мера подићи ће квалитет рада, сигурност примене и рационално коришћење крви и компоненти крви. Морам истаћи да смо прва и засад једина здравствена установа под окриљем Министарства Здравља РС у којој су боравили предавачи из Савета Европе и да ћемо се трудити да подигнемо квалитет здравствене заштите пацијената на виши ниво – закључио је начелник Болничке банке крви, прим др Светислав Матић и додао да са поносом истиче значај знања и праћења светских стандарда у области трансфузионе медицине који се имплементирају у свакодневном раду Одељења болничке банке крви-клиничке трансфузије Здравственог центра Ваљево.

После поздравне речи в.д. директора ЗЦ Ваљево, др сци. мед. Владимира Пантелића, и представљања организације рада Одељења болничке банке крви- клиничке трансфузиологије, као и постојећег система квалитета, представљеног од стране начелника Одељења клиничке трансфузилогије, прим. др Светислава Матића и др мед Раденка Чанчара, предавачи-гости су обишли Одељење болничке банке крви- клиничке трансфузиологије, где су имали увид у процес рада од добијања крви и компоненти из ИТКС ( Инститита за трансфузију Крви Србије, Београд) , преко начина требовања, чувања и издавања крви и компонети на болничка одељења читавог Здравственог центра Ваљево. Помоћник директора ЗЦ Ваљево, за квалитет здравствене неге, др сци мед Мира Вуковић активно је учествовала у раду тродневне сесије.

Другог дана посете обрађене су теме из информационих технологија (ИТ) и људских ресурса, где су активно учествовали представници одељења од значаја за ову област. Обука , предавања и рекапитулација су трајали од 9 -17х по плану одредјеном од стране предавача, а у поподневној сесији другог дана обрађене су теме које се односе на хемовигиланцу ( хем-крв, вигиланца пажња), области која прати следљивост, надгледа и спречава процесе неочекиваних догађаја и нежељених реакција и њихово епидемиолошко праћење. Трећи дан је био посвећен тренингу о обрађеним темама и о менаџменту ризика везаним за процесе рада у ББК и примени крви и крвних продуката на болничким одељењима. Све процедуре и предавања су усклађене са 23. издањем “Водича за коришћење и праћење квалитета у области трансфузија”, издатим од Савета Европе 2023.године.

Веома је добро и афирмативно за Болничку банку крви Болнице Здравственог центра Ваљево што је укључена у програм управљања квалитетом у области крви следеће године, те је посета од стране стручњака из ЕДQМ (Европска комисија за менаџмент квалитета из Савета Европе) који сун овом приликом обавили и обуку из области трансфузијске медицине (Б-ТВ) у болничкој Банци крви у периоду од 18. до 20. јуна 2024. године вишеструко значајна.

Повратак на Главну страну