Учешће на међународном форуму о зависности и опоравку од дрога

У Београду је 19. и 20. новембра одржан Први међународни регионални форум о зависности и опоравку од дрога, на којем је из нашег града учествовали представници установа које заједнички спроводе здравствено-превентивне активности на ову тему. Из Дома здравља Ваљево то су били психолог Живана Пантић и патронажна сестра Ана Булатовић), из Црвеног крста Ваљево стручни сарадник за здравствено превентивну делатност Александар Томић, док су Завода за јавно здравље Ваљево представљали др Александра Филиповић и Снежана Маринковић. Овај скуп, са значајним међународним учешћем, окупио је 170 домаћих и страних експерата који се баве проблемом зависности од дрога. Међу њима су били и представници Светске федерације против дрога (WFAD) и Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC), као и представници надлежних институција и организација Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.

Циљ панела, поред умрежавања професионалаца из ове области, био је и презентовање достигнућа, нових приступа у превенцији, концепт опоравка, али и упознавање са подацима проистеклим из анализе бесплатне и анонимне телефонске линије за проблем зависности за подручја Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Подаци се односе на то коју дрогу млади највише користе, какве су карактеристике породица и други релевантни подаци, чија даља анализа и објављивање има за циљ подизање свести, како јавности тако и родитеља младих људи, о штетности дрога и важности ране интервенције.

На дводневном форуму своја стручна предавања презентовала су 33 предавача кроз пленум или радионице. Нека од излагања била су:

• Истраживање, Живот у опоравку – David Best, Univerzitet Derby, UK - Velika Britanija • Програм превенције кроз јачање породице – Billy Batware, Kancelarija UN-a za droge i kriminal, UNODC Austrija • Исландски модел превенције – Erik Leijonmark, Evropski gradovi za drustvo bez droge (ECAD), Švedska • Интернационални стандарди за превенцију – Matej Košir, Institut za istraživanje i razvoj (UTRIP), Slovenija • Мултидисципланарни систем одговора за збрињавање клијената – Miloš Stojanović, Kancelarija UN-a za droge i kriminal, UNODC • Како адаптирати програме наспрам различитих образаца зависничких понашања – Antonio Molina, Madridski Univerzitet, Španija • Идентификовање препрека и изазова у креирању политика о алкохолу и дрогама, Deirdre Boyd, DB Recovery Resourses, UK • Последице легализације у Колораду, Kevin Sabet, Smart approaches to marijuana, USA • Декриминализација у Норвешкој, Stig Erik Sørheim, Actis, Norveška • Medicinski kanabis – moćni lek ili „add on“ terapija, Ivan Ćelić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatska и многи други.