Провера одржавања акредитационих стандарда

Ј уче је у нашој установи обављена нова редовна провера одржавања акредитационих стандарда. Подсећамо да је Дом здравља Ваљево 2017. године добио сертификат о акредитацији на максималних седам година.

Екстерни тим Агенције за акредитацију здравствених установа Србије чинили су прим. др Гордана Станковић, специјалиста опште медицине из Дома здравља Ниш, која је предводила тим и приликом спољашњег оцењивања, и Тања Веселиновић, главна сестра ДЗ Чачак. Састанку је присуствовала и Светлана Дрча, виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и унапређење квалитета рада здравствених установа Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

На састанку су Дом здравља представљали директор др Бранка Антић, координатор акредитације др Јасмина Лукић, главна сестра Гордана Симић и правник Ана Ранковић. Сходно пандемијским условима, нису присуствовали шефови свих тимова, а предочена је документација која потврђује континуитет усаглашености са стандардима акредитације и промене које су учињене у периоду од претходне провере до данас.

Директор др Бранка Антић указала је екстерним оцењивачима на велики посао који је Дома здравља Ваљево изнео за годину дана пандемије коронавируса и на организационе потезе управе у складу са том ситуацијом. У почетку то се односило на отварање прве КОВИД амбуланте у Србији, измештене из централног објекта, оспособљавање тима за тестирање, набавке заштитног одела, набавке мобилног рендген апарата за КОВИД амбуланту, постављање шатора и другог мобилијара за боље услове пацијентима док чекају на преглед. Затим је у новембру 2020. централна зграда претворена у први КОВИД Дом здравља у Србији, због великог броја прегледа који је у другој половини месеца и у децембру достизао 800 дневно. И на крају, у јануару 2021. Дом здравља је преузео вакцинацију здарвствених радника у Ваљеву, као и масовну вакцинацију становништва.

Све се то одвијало у условима реконструкције централног објекта, започете неколико месеци пре почетка пандемије, те стога установа све ово време није могла да располаже половином зграде. Преко фотографија директорка Антић је оцењивачима предочила како је изгледала темељна реконструкција зграде по фазама, која је сада при крају.

Главна сестра Гордана Симић пружила је на увид оцењивачима документацију којом је поткрепила континуитет у одржавању квалитета рада установе: организациону и кадровску структуру, извештаје и планове везане за редовне и превентивне здравствене активности, сарадњу са локалном самоуправом и локалном заједницом, набавку опреме, примену информационих технологија, процедуре за уклањање медицинског отпада, дезинфекцију и дератизацију итд.

Агенција за акредитацију је средином јуна 2017. Дому здравља Ваљево уручила сертификат о акредитацији на максималних седам година, након спољашњег оцењивања спроведног у априлу и завршног извештаја о акредитацији достављеног у мају те године. Акредитација представља званичну потврду квалитета рада здравствене установе на основу утврђених стандарда. Оцењују се велики број критеријума и стандарда у девет области: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси. Циљеви акредитације су подизање нивоа квалитета и безбедности пружања услуга здравствене заштите и стандардизовање процедура.

Повратак на Главну страну