Нова услуга узорковање лабораторијског материјала у кућним условима

У једињавањем у Здравствени центар, примарна и секундарна здравствена заштита Ваљева, међусекторском сарадњом побољшава своје услуге за пацијенте. Служба за лабораторијску дијагностику у сарадњи са Службом кућне неге од 15.04.2024. године увела нову услугу, узорковање лабораторијског материјала, узимање крви и урина за биохемијска испитивања у кућним условима. Узимање узорака врше медицински техничари, који долазе на адресу пацијената у договореном термину.

Ова новина је део напора да се унапреди доступност здравствене заштите и обезбеди једнако квалитетна услуга свим суграђанима чије здравствено стање захтева овакав вид услуге. У питању су пацијенти који због коморбидитета и хроничне болести имају тешкоће са кретањем, дакле у тој категорији су тешко оболели, онколошки пацијенти, особе са инвалидитетом. В.д. директора ЗЦ Ваљево, др Владимир Пантелић, са сарадницима, обишао је Службу за кућну негу и лечење, како би се уверио у ефикасност новина које умногоме олакшавају излазак на терен медицинским екипама.

- Здравствени центар Ваљево од недавно као услугу својим корисницима пружа узорковање крви у кућним условима. Услуга је доступна тешко покретним, непокретним, пацијентима, затим пацијентима којима је неопходно мировање као и свим осталим пацијентима чије тренутно здравствено стање захтева узорковање крви у кућним условима. Процену о неопходности пружања ове услуге врши искључиво надлежни лекар. Што се тиче Службе кућног лечења и неге сигурно 90 процената пацијената у неком тренутку захтева услугу овог типа због тешког здравственог стања пацијента. Заједно са начелником лабораторије у Службе за кућну негу и лечење, помоћницима за примар и секундар, одлучили смо да наши обучени лаборанти постану део теренског тима.

Овом услугом сигурно је умногоме олакшан процес лечења за све тимове лекара и техничара који одлазе на терен у кућне посете. Лекар индикује узорковање које врши лаборант на терену, а то касније стиже у лабораторију централну где се одрађују задати параметри. У кратком временском року изабрани лекар који је тражио те анализе добија резултате и зна како даље да реагује. Они имају потпунији увид у здравствено стање пацијената њихову реакцију на примењену терапију те могу правовремено реаговати.

Обзиром на то да су у питању пацијенти које је тешко активирати и мобилисати до установе где се може вадити крв у највећем броју случајева та услуга се до сада плаћала, те је ово сада добробит и за породицу и за лекара – закључио је в.д. директора ЗЦ Ваљево, др Владимир Пантелић, који је овом приликом подсетио да је на колегијуму свих начелника служби ЗЦ Ваљево, дошло до идеје јер се увидело колика је потреба за услугом узорковања крви на терену. Специфичност теренског рада Службе за кућну негу и лечење се огледа јер они покривају не само градско него и сеоско подручје које припада ваљевском ЗЦ и то је веома разуђена територија. Како је увдедена улсуга, већ влада велико интересовање корисника и у просеку је то десетак излазака на терен у току једне недеље.

Како је лабораторијска дијагностика важан и незаобилазан сегмент како у постављању дијагнозе тако и у праћењу тока болести, као и ефеката лечења, овакав вид услуге доноси знатне погодности како за пацијенте тако и за лекаре који учествују у лечењу. Погодности се огледају и у бржем и ефикаснијем процесу без непотребних чекања, смањењу ризика за инфекције у јавним просторима, побољшању комуникације на релацији пацијент-здравствени радник, а самим тим и бољу кординацију неге. После успостављања овог вида услуге један број наших суграђана има потребу за овим видом медицинске услуге у склопу лечења.

Од када смо стартовали 15. Априла у просеку је седам до десет тих теренских узорковања током кућних посета, али постоји тренд раста и пред нама су изазови и надамо се да ћемо их решавати успешно – закључио је др Милан Вујачић, начелник Одељења за клиничко-биохемијску дијагностику, Здравственог центра Ваљево.

Повратак на Главну страну