Predavanje „Samopregled dojke“ za kolektiv OŠ „Stevan Filipović“ Divci

U školi OŠ „Stevan Filipović“ u Divcima danas su patronažne sestre Vesna Pavlović i Danijela Gajić za ženski deo kolektiva održale predavanje na temu „Samopregled dojke“. Predavanje je bilo propraćeno prezentacijom, edukativnim filmom, izložbom i demonstracijom na mulažu-lutki sa dojkama i promenama. Kroz sve ove vidove žene su saznale na koji način mogu uočiti promene na dojkama, grudnom pleksusu, teksturi kože, limfnim žlezdama... Pažljivo su pratile izlaganje, a jedna od nastavnica je na mulažu i sama demonstrirala naučeno. Podeljen im je i propagandno-edukativni materijal posvećen prevenciji raka grlića materice (mart je mesec posvećen borbi protiv karcinoma) – brošure, flajeri i bedževi.

Predavanje je bilo deo veće akcije, a to je besplatan preventivni sistematski pregled za kolektiv škole iz Divaca, koji će se održati u subotu 27. februara u Domu zdravlja Valjevo. Očekuje ih sveobuhvatna kontrola zdravlja: merenje glikemije, holesterola, triglicerida, telesne mase, visine i bodimas indeksa, opšti pregled lekara koji uključuje i kontrolu pritiska, srca i pluća, zatim ultrazvučni pregled abdomena, a za nežniji pol i ginekolški pregledi u Dispanzeru za žene. Do sada su kroz ovu značajnu preventivnu akciju prošli kolektivi gradske škole „Nada Purić“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Popučaka.