Preventivni pregledi za kolektiv OŠ „Stevan Filipović“ Divci

Dom zdravlja Valjevo u subotu 27. februara, od 7.30 do 10 časova, organizuje besplatan preventivni sistematski pregled za kolektiv Osnovne škole „Stevan Filipović“ iz Divaca. Ovo je nastavak velike preventivne akcije namenjene kolektivima gradskih i seoskih škola, a u kojoj učestvuju Polivalentna patronažna služba, Служба за здравствену заштиту одраслог становништва i Служба здравствене заштите жена. Učitelje, nastavnike, administrativno i pomoćno osoblje škole očekuje sveobuhvatna kontrola zdravlja: merenje glikemije, holesterola, triglicerida, telesne mase, visine i bodimas indeksa, popunjavanje Preventivnog kartona, opšti pregled lekara koji uključuje i kontrolu pritiska, srca i pluća, zatim ultrazvučni pregled abdomena, a za nežniji pol i ginekološki pregledi u Dispanzeru za žene. Do sada su kroz ovu značajnu preventivnu akciju prošli kolektivi gradske škole „Nada Purić“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Popučaka, sa kojima je ostvarena dobra komunikacija i saradnja u realizaciji ove aktivnosti.