Nastavljeni preventivni pregledi za kolektive škola

Još jedan uspešan preventivni pregled je iza Doma zdravlja Valjevo. Danas je besplatan sistematski pregled organizovan za 21 člana kolektiva Osnovne škole „Stevan Filipović“ iz Divaca, 17 žena i pet muškaraca. Maksimalan odziv, odlična komunikacija i atmosfera, kao i efikasan rad, obeležili su i i ovu kontrolu zdravlja prosvetnih radnika. Opšte zdravstveno stanje zaposlenih u ovoj školi je dobro, s tim što je u više slučajeva zabeležen povišen nivo holesterola i triglicerida, što je svakako posledica savremenog života: načina ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti, nerviranja pa i stresa. Svima sa graničnim ili povišenim parametrima dat je savet da obave i detaljnije laboratorijske analize kako bi dobili kompletniju biohemijsku sliku.

U Polivalentnoj patronažnoj službi izmeren im je nivo šećera u krvi, holesterol, trigliceridi, telesna masa, visina i određen bodimas indeks, a na osnovu podataka o porodičnoj anamnezi i rizičnim oblicima ponašanja za svakoga je popunjena Preventivna karta. Opšti pregled lekara obavila je dr Jasmina Jevtić, načelnica Службе za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, razgovorom o eventualnim tegobama, kontrolom pritiska i pluća, i na kraju savetima. Ultrazvučni pregled abdomena omogućen je svim zaposlenima kod prim. dr Radiše Jokića, kao još jedan značajan vid kontrole zdravlja. Ženski deo kolektiva iskoristio je i mogućnost pregleda u ginekološkoj službi, gde je načelnik dr Milan Mirković po potrebi radio i ultrazvuk i kolposkopiju.

Ovo je nastavak preventivne akcije namenjene kolektivima gradskih i prigradskih škola, a koju realizuju Polivalentna patronažna služba, Служба за здравствену заштиту одраслог становништва i Служба здравствене заштите жена. Do sada su kroz ovu značajnu preventivnu akciju prošli kolektivi gradske škole „Nada Purić“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Popučaka, sa kojima je ostvarena dobra komunikacija i saradnja u realizaciji ove aktivnosti. Akcija će biti nastavljena.