Dom zdravlja započeo proces akreditacije

Dom zdravlja Valjevo započeo je novi postupak akreditacije kod Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Akreditacija je izuzetno značajna jer predstavlja zvaničnu potvrdu kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu utvrđenih standarda. Tim povodom su rukovodstvo i vođe timova za samoocenjivanje održali prvi sastanak sa višim stručnim saradnikom Agencije za akreditaciju Svetlanom Drčom. Na sastanku su iznete smernice za postupak samoocenjivanja i koordinaciju budućih aktivnosti, koje su zahtevne i tražiće posvećenost timova, ali i uključenost celog kolektiva. Дом здравља Ваљево bio je akreditovan od 2008. do 2011. godine u okviru pilot projekta Ministarstva zdravlja, tako da određena iskustva u sprovođenju postupka postoje.

Postupak akreditacije sastoji se od: samoocenjivanja, spoljašnjeg ocenjivanja i sticanja akreditacije. Samoocenjivanje je prva faza akreditacije, traje do godinu dana i najvažnija je u celom procesu. Služi za sagledavanje stanja i postavljanje ciljeva i ustanova ga sprovodi radi poboljšanja kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga korisnicima. Kroz dokumentaciju ustanova pruža dokaze o usaglašenosti sa standardima. Izveštaj o rezultatima samoocenjivanja ustanova dostavlja Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova, koja zatim počinje postupak spoljašnjeg ocenjivanja, kao drugu fazu celog procesa. Agencija pruža stručnu podršku tokom celog procesa.

Za koordinatora akreditacije našeg Doma zdravlja imenovana je prim. dr Jasmina Lukić, specijalista opšte medicine. Formirano je devet timova: četiri za kliničke i pet za nekliničke standarde. To su: zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dece, zdravstvena zaštita odraslog stanovništva, polivalentna patronaža, upravljanje informacijama, životna sredina, standardi rukovođenja, standardi upravljanja i ljudski resursi.

Vođa Tima za zdravstvenu zaštitu žena je načelnik službe dr Milan Mirković, Tima za zdravstvenu zaštitu dece načelnik službe dr Snežana Mihailović, Tima za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva dr Nataša Stanković, vođa Tima polivalentne patronaže je dr Slavica Uskoković, Tima za upravljanje informacijama prim. dr Radmila Mihajlović, za životnu sredinu glavna sestra Gordana Simić, za standarde rukovođenja prim. dr Radiša Jokić, za standarde upravljanja pravni referent Milija Lukić i za ljudske resurse pomoćnik direktora za nemedicinske poslove Ljubo Vesić.

Odluka o imenovanju timova za samoocenjivanje u postupku akreditacije Doma zdravlja Valjevo - PDF