Otvaranje izložbe i predavanje o Valjevskoj bolnici

U utorak 12. aprila u 13 sati, u Edukativnom centru Doma zdravlja Valjevo, biće otvorena izložba „Valjevo 1914-1915. godine – grad bolnica“ Narodnog muzeja iz Valjeva i održano predavanje dr Vladimira Krivošejeva „Valjevska bolnica – nova periodizacija“. Skraćena verzija izložbe o Valjevskoj bolnici, koja putuje celom Srbijom, prvi put se postavlja u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Takođe prvi put će dr Krivošejev predstaviti podelu istorijskog događaja „Valjevska bolnica“ na pet perioda, koju je pripremio zajedno sa dr Aleksandrom Nedokom, hirurgom u penziji i poznatim našim istoričarom medicine. Dr Nedok je, inače, recenzent izložbe „Valjevo 1914-1915. godine – grad bolnica“ i pratećeg kataloga.

Imajući u vidu ogromnu humanost koju su lekari i medicinsko osoblje iskazali za vreme epidemije tifusa i drugih bolesti u Velikom ratu, ovaj događaj je veoma značajan za sadašnje zdravstvene radnike, ali predstavlja i lep gradski kulturni događaj. Pozivamo sve zaposlene da dođu na otvaranje izložbe i predavanje. Organizatori su Dom zdravlja i Narodni muzej Valjevo.