Sistematski pregled za kolektiv OŠ „Sestre Ilić“

Nastavljajući akciju besplatnih sistematskih pregleda za kolektive škola, Дом здравља Ваљево je danas organizovao pregled za deo zaposlenih Osnovne škole „Sestre Ilić“. Kontrola zdravlja je obuhvatila: merenje šećera, holesterola, triglicerida, telesne mase i visine, izračunavanje bodimas indeksa, opšti pregled lekara koji uključuje i kontrolu pritiska, zatim ultrazvuk stomaka, a za nežniji pol i ginekološke preglede u Dispanzeru za žene. Preglede su sproveli Polivalentna patronažna služba, Служба за здравствену заштиту одраслог становништва i Служба здравствене заштите жена.

U Polivalentnoj patronažnoj službi izmeren im je nivo šećera u krvi, holesterol, trigliceridi, telesna masa, visina i određen bodimas indeks. Ti pokazatelji su uneti u Preventivni karton, zajedno sa podacima o porodičnoj anamnezi i rizičnim oblicima ponašanja koje su sami popunili. Opšti pregled obavila je dr Jasmina Jevtić, načelnica Службе za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, kontrolom pritiska i pluća i savetima. Ultrazvučni pregled abdomena omogućen je kod prim. dr Radiše Jokića, kao još jedan značajan vid kontrole zdravlja. Ženski deo kolektiva iskoristio je i mogućnost pregleda u Službi za zdravstvenu zaštitu žena.

Opšte zdravstveno stanje zaposlenih je dobro, s tim što je u više slučajeva zabeležen povišen nivo holesterola i triglicerida, što je svakako posledica savremenog načina života. Svima sa graničnim ili povišenim parametrima savetovano je da obave i detaljnije laboratorijske analize kako bi dobili kompletnu biohemijsku sliku.

Do sada su kroz ovu značajnu preventivnu akciju prošli kolektivi škola „Nada Purić“, „Sveti Sava“ iz Popučaka i „Stevan Filipović“ iz Divaca. Akcija će biti nastavljena.