Zapaženo učešće na Kongresu zdravstvenih radnika Srbije

Od 11. do 15. maja na Zlatiboru je održan Kongres zdravstvenih radnika Srbije I kategorije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije (SUZRS). Zaposleni Doma zdravlja Valjevo, članovi Udruženja zdravstvenih radnika Kolubarskog okruga, koje je član Saveza, bili su aktivni i istaknuti učesnici na ovom stručnom skupu. Slavica Filipović iz Patronažne službe, inače predsednik Sekcije Patronaže DMSTBS SUZRS bila je moderator seminara i izlagač rada. Dr Jasmina Jevtić, načelnica Службе za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva bila je moderator na seminaru sekcije Opšte medicine sa medicinom rada na temu „Savremeni pristup u prevenciji i lečenju malignog tumora debelog creva“.

Aktivni učesnici - izlagači video prezentacija bili su i : Milica Ranković (Patronažna služba, predsednik Udruženja ZRKO), Slavica Milovanović (Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih/Medicina rada), Snežana Grbić (Школски диспанзер) i Slavica Savić (glavna sestra Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo). Na kongresu su učestvovali i: prim. dr Radiša Jokić, pomoćnik direktora DZ za medicinska pitanja, Aleksandra Petrović, glavna sestra Stomatološke službe i Marija Popadić, medicinska sestra Службе za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva.

Učešće naših medicinskih sestara i lekara bilo je veoma zapaženo, a Udruženje zdravstvenih radnika Kolubarskog okruga, kao i ustanova Дом здравља Ваљево uživaju veliki ugled u oblasti Kontinuirane medicinske edukacije i predstavljanja profesije.