Едукација u toku sistematskih pregleda na Medicini rada

U organizaciji Odseka medicine rada i Службе polivalentne patronaže organizovana je edukacija novih, pretežno mladih radnika „Gorenja“ i „Krušika“ prilikom njihovog dolaska na sistematski pregled. Dok čekaju na pregledu, u holu Medicine rada na teme „Zdravi stilovi života“ i „Zaštita na radu“ govori im Vesna Pavlović, glavna sestra Службе polivalentne patronaže. Organizovana je prezentacija po grupama i razgovor, uz savete i odgovore na pitanja mladih radnika. U toku nedelje ovakve prezentacije biće upriličene i za vreme sistematskih pregleda vozača.