Radionice sa učenicima vaspitačkog smera

U saradnji Службе polivalentne patronaže Doma zdravlja i Medicinske škole “Dr MIša Pantić” ove nedelje se realizuje radionice sa učenicima vaspitačkog smera. U pitanju je prva generacija vaspitača u Medicinskoj školi, posle dužeg vremena, koji upravo završavaju prvu godinu. Prvog dana predstavljena im je ustanova, njena struktura, službe i organizacija rada, zatim su se upoznali sa aktivnostima Patronaže. Danas im je glavna sestra Patronaže Vesna Pavlović održala predavanje na temu “Zdravi stilovi života”, važno za njihov budući razvoj, ali i profesionalni rad. Sutra će grupa od desetak učenika prisustvovati Školici za ishranu odojčadi, u četvrtak radu Škole za trudnice i roditeljstvo, dok je za petak predviđena završna radionica sa razmenom utisaka, pitanjima i diskusijom.

Ovim povodom Vesna Pavlović kaže: “Edukacijom edukatora senzibilišemo predstavnike škola određenog uzrasta na problematiku društva ili njihovog uzrasta. Na taj način oni postaju promoteri zdravih stilova života i osnaživači životnih resursa i zdravstvenih potencijala, jer zdravlje populacije adolescenata i mladih utiče direktno na snagu zajednice i društva. Zato nam je važno da shvate naše poruke, prihvate ih kao obrasce ponašanja i postanu primer okruženju.”