Dom zdravlja umrežen u Integrisani zdravstveni informacioni sistem Srbije

Ustanove koje gravitiraju Kliničkom centru Beograd, među njima i Дом здравља Ваљево, nedavno su umrežene u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) Republike Srbije. IZIS je centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, zdravstvenih radnika i saradnika, zdravstvenih ustanova, podaci o zdravstvenim intervencijama i uslugama, elektronskim uputima i receptima, kao i podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije.

U praksi, menja se način rada u tom smislu da pacijenti treba da zakazuju preglede i terapije kod izabranog lekara, odnosno da ne čekaju ceo dan već da dođu u zakazano vreme, kada će imati potpuni prioritet, izuzev hitnih slučajeva. Osim toga, postoji mogućnost da lekari Doma zdravlja preko informacionog sistema pacijentu zakažu specijalistički pregled u Opštoj bolnici, kod određenog lekara. Preduslov za to je da se sve državne zdravstvene ustanove umreže, odnosno da se unesu imena lekara i njihovi termini za preglede u sistem. Pretpostavka je da će period prilagođavanja na novi sistem trajati par meseci. U Domu zdravlja sve veći broj lekara unosi svoje podatke i zakazuje termine pacijentima. Sve to je potpuno dostupno i građanima na sajtu mojdoktor.gov.rs. gde klikom na mapu na naslovnoj strani i izborom svog grada mogu pronaći koji lekari i kada imaju slobodne termine.

Ministarstvo zdravlja je najavilo da jedinstveni informacioni sistem omogućava lakše i bolje planiranje u oblasti zdravstvene zaštite, povećanje kvaliteta usluga pacijentima, veću transparentnost informacija; obezbeđuje transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman. Sistem omogućuje lak i efikasan unos i ažuriranje podataka i obezbeđuje dostup zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim pravima, ulogama i odgovornostima.