Saopštenje o troškovima usluga komunikacije u 2015. godini

Povodom teksta u „Kolubarskim internet novinama“ objavljenom 8. avgusta 2016. godine, u kojem je nekoliko puta tendenciozno naglašeno da su troškovi telefoniranja, odnosno usluga komunikacija Doma zdravlja Valjevo 4,9 miliona dinara, sa jasnom namerom da se istakne da su u pitanju preveliki troškovi, obaveštavamo javnost o strukturi ovih troškova.

Konto 421400 pod nazivom Usluge komunikacija (U Finansijskom izveštaju za 2015. godinu iznosi 4.882.000 dinara) obuhvata više vrsta troškova, odnosno usluga: slanje poštanskih pošiljki, troškove radio stanice Службе hitne pomoći i SBB priključka, mesečne pretplate na GPRS uređaje za fiskalne kase, mobilnu telefoniju, usluge interneta i fiksnu telefoniju.

Troškovi slanja pošte iznose 1.072.000 dinara i obuhvataju: pozive građanima za skrininge grlića materice, dojke i debelog creva, pozive za vakcinaciju dece, pozive za stomatološke preglede dece, tendersku dokumentaciju, preporučene pošiljke, doplatne markice itd. Troškovi rada radio-stanice Hitne pomoći i jedan SBB priključak iznose 32.000 dinara, a pretplata na GPRS uređaje za fiskalne kase 79.000 dinara.

Troškovi mobilne telefonije iznose ukupno 551.000 dinara za 2015. godinu, što je oko 46.000 dinara mesečno. Dom zdravlja u paketu MTS-a koristi 139 umreženih kartica, iz čega proizlazi da je prosečna mesečna potrošnja po kartici svega 330 dinara. Svaki zaposleni koji je korisnik kartice ima mesečni limit preko kojeg mu se potrošnja odbija od zarade, a podatak o mesečnoj potrošnji pokazuje da se u proseku troši manje od limita.

Usluge interneta u 2015. koštale su 253.000 dinara i obuhvataju centralni internet i šest terenskih: za Službu hitne medicinske pomoći, Službu za kućno lečenje i negu, Službu polivalentne patronaže... Elektronska komunikacija sa nadležnim zdravstvenim ustanovama i drugim zdravstvenim ustanovama je zakonska obaveza i kvalitetan internet je neophodan za slanje izveštaja, rendgenskih snimaka i druge dokumentacije. Pritom Дом здравља Ваљево ima ukupno 200 računara. Ovde spadaju i troškovi veb hostinga sa mejl serverom.

Troškovi za usluge fiksne telefonije u 2015. iznose 2.895.000 dinara. U centralnom objektu, zgradi Stomatološke službe, tri gradske i 13 seoskih ambulanti, sedam stomatoloških ordinacija u osnovnim školama i dve u srednjim Dom zdravlja ukupno poseduje 130 telefonskih linija. I pored toga, potrošnja impulsa nije najveći rashod u okviru usluga fiksne telefonije nego zakup L3VPN mreže kojom je centralni objekat Doma zdravlja umrežen sa svim sektorskim i stomatološkim ambulantama. Od 2009. godine, kada je Valjevo svrstano u pilot projekat Ministarstva zdravlja, to je osnova za rad bez koje ne bi mogao da funkcioniše informacioni sistem. Zahvaljujući L3VPN mreži lekari unose podatke o pacijentima, pregledima, dijagnozama i terapijama, a Dom zdravlja Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja ispostavlja obavljene usluge, utrošene lekove, sanitetski materijal i slično, na osnovu čega Fond finansira rad Doma zdravlja. Zahvaljujući mreži i jedinstvenom informacionim sistemu, Дом здравља Ваљево ima komunikaciju sa Bolnicom Valjevo i ostalim Domovima zdravlja Kolubarskog okruga, a po potrebi i sa kliničkim centrima, klinikama, zavodima, institutima i drugim ustanovama tercijarnog nivoa.

Zahvaljujući korišćenju različitih servisa i paketa Дом здравља Ваљево ostvaruje velike popuste kod provajdera čime iz godine u godinu smanjuje troškove za ove usluge, a pri tom poboljšava kvalitet komunikacije. Važno je naglasiti da, zahvaljući takvom pristupu, usluge elektronske komunikacije sa terenskim službama, Bolnicom i RFZO-om, kao i interne komunikacije, nikada nisu dovedene u pitanje. Takođe, da nije korišćenja ovih servisa niko ko poseduje elektronsku ili običnu zdravstvenu knjižicu Дом здравља Ваљево ne bi bio u mogućnosti da isproverava podatke o osiguraniku, a samim tim ne bio u mogućnosti da ostvari svoja prava po osnovu Zakonom predviđene zdravstvene zaštite.

Usluge komunikacija predstavljaju materijalne troškove za koje sredstva prenosi RFZO, a ne Grad Valjevo iz budžeta.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA KOMUNIKACIJA

1. Troškovi slanja pošte 1.072.000,- dinara
2. Troškovi radio stanica SHMP i SBB 32.000,- dinara
3. Troškovi GPRS za fiskalne kase 79.000,- dinara
4. Troškovi mobilne telefonije 551.000,- dinara
5. Troškovi usluga Interneta 253.000,- dinara
6. Troškovi fiksne telefonije 2.895.000,- dinara
_______________________
UKUPNO: 4.882.000,- dinara