Održana edukacija-test „Šta je (ne)normalno?

U Edukativnom centru Doma zdravlja Valjevo u subotu 3. septembra održana je eksterna medicinska edukacija-test pod nazivom „Šta je (ne) normalno? Gde normalnost počinje, a gde prestaje?“ iz oblasti mentalnog zdravlja, odnosno poremećaja ponašanja. Predavač je bila predsednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije mr sci med Radmila Nešić, a organizator Udruženje zdravstvenih radnika Kolubarskog okruga, koje je članica Saveza.

Едукација je okupila znatan broj zdravstvenih radnika, a bila je namenjena svima: lekarima, stomatolozima, farmaceutima, biohemičarima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima svih profila. Učesnici su ostvarili 10 bodova. Održavanje ove Kontinuirane medicinske edukacije podržao je, kao i uvek, Дом здравља Ваљево sa svojim menadžmentom, a veoma značajnu podršku skupu svojim učešćem i prisustvom dao je gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.