Radionice o zaštiti u saobraćaju sa đacima prvacima

S eptembar kao mesec bezbednosti u saobraćaju za najmlađe Valjevce, pre svega za osnovce, Patronažna služba Doma zdravlja, Zavod za javno zdravlje i Crveni krst obeležavaju radionicama za đake prvake u gradskim i seoskim osnovnim školama. Na ovim prijemčivim radionicama kroz igru, razgovor i projekciju filmova prilagođenih tom uzrastu, prvacima se skreće pažnja na rizike u saobraćaju i moguće posledice. Ove nedelje o ponašanju u saobraćaju održane su radionice u gradskim školama „Nada Purić“, „Sestre Ilić“ i „Vladika Nikolaj Velimirović“, a sutra će preventivni tim animirati prvake u OŠ „Andra Savčić“. Sledeće nedelje su susreti sa najmlađim školarcima u Prvoj osnovnoj i centralnim seoskim školama.

Osnovna pravila koja treba znati na putu od kuće do škole učenici savladaju kroz projekciju filmova, zanimljiv test i razgovor, a kako preći ulicu imaju i na rasporedu časova koji dobiju na poklon. Ovo su preventivne zdravstvene aktivnosti koje svakog septembra tri ustanove zajednički sprovode već 10 godina. Radionice o zaštiti u saobraćaju sa đacima prvacima samo su jedan od programa koje naša Служба поливалентне патронаже sprovodi sa osnovcima i predškolcima, zahvaljujući odličnoj komunikaciji sa školama i predškolskom ustanovom. Aktivnosti se najčešće realizuju zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Valjevo i Crvenim krstom Valjevo.