Predavanja „Zdravi stilovi života adolescenata“

U okviru redovnih aktivnosti, Служба поливалентне патронаже realizuje predavanja-radionice za srednjoškolce pod nazivom „Zdravi stilovi života adolescenata“. Predavač i moderator je Vesna Pavlović, glavna sestra službe. U utorak je radionica održana za jedno odeljenje treće godine učenika Medicinske škole „Dr Miša Pantić“, a u četvrtak za deo učenika različitih razreda Muzičke škole „Živorad Grbić“. Za preostala odeljenja Medicinske škole predavanja sa radionicom biće organizovana 18. i 26. oktobra i 1. novembra. Kroz prezentaciju, predavanje i razgovor sa đacima, obrađuju se najznačajnije teme za zdravlje adolescenata: faktori porodične i školske sredine, a najviše faktori rizika u koje spadaju: pušenje, alkohol, narkomanija, neadekvatna ishrana, fizička neaktivnost, rizično seksualno ponašanje i nasilje. Imajući u vidu da je opšti zaključak da su rizični modeli ponašanja sve zastupljeniji među mladima, ovakav zdravstveno-vaspitni rad sve je značajniji.