Превенција алкохолизма за вршњачке едукаторе

Саветовалиште за младе и Служба поливалентне патронаже Дома здравља, Завод за јавно здравље и Црвени крст прошле недеље су реализовали семинар за вршњачке едукаторе посвећен борби против алкохолизма. На семинару су учествовали ученици прве и друге године средњих школа, који ће касније своја знања у оквиру школа преносити вршњацима. Представници ученика Ваљевске гимназије, Техничке, Економске, Медицинске и Пољопривредне школе, у пратњи професора, прошли су четврочасовни интерактивни семинар, који је обухватио предавања, радионице, размену искустава, рад по групама и презентовање урађеног. Овакви семинари се периодично одржавају, а акценат је на болестима зависности код младих. Циљ је да вршњачки едукатори, у сарадњи са здравственим установама и својим школама, припреме едукативни програм превенције и пренесу важне поруке ученицима у својим срединама. За месец дана у Дому здравља биће настављен рад са истим едукаторима.

Са средњошколцима раде психолог Живана Пантић, Славица Филиповић из Патронажне службе, Снежана Маринковић из Центра за промоцију здравља Завода за јавно здравље Ваљево, Зорица Јовановић и Александар Томић из Црвеног крста Ваљево. На превенцији болести зависности ваљевске установе читаве године тимски раде у свим циљним групама: од предшколаца до средњошколаца, али и са родитељима и представницима локалне заједнице.