Обука за мерење крвног притиска у месним заједницама

У оквиру бројних активности Поливалентна патронажна служба Дома здравља Ваљево једном месечно у просторијама месних заједница спроводи контролу здравља, пре свега притиска, и даје савете суграђанима. Од овог месеца Патронажа ће организовати и обуку оболелих од хипертензије за самомерење и евиденцију добијених вредности. После предавања о исхрани планирана је радионица у оквиру које ће заинтересовани суграђани моћи да провере исправност својих апарата за мерење крвног притиска, науче правилну технику мерења и начин евиденције добијених вредности. Осим тога, добиће и картон за евиденцију помоћу којег ће лакше моћи да прате кретање свог притиска.

Радионице ће бити реализоване у месним заједницама по следећем распореду:

- Нада Пурић - први понедељак у месецу од 9 до 11 часова
- Градац - прва среда у месецу од 8 до 10 часова
- Крушик - први четвртак у месецу од 8 до 10 часова
- Дом пензионера - последњи понедељак у месецу од 8 до 10 часова
- Насеље ослободилаца Ваљева - последња среда у месецу од 8 до 10 часова

Висок притисак временом доводи до низа озбиљних здравствених проблема, нарочито ако особа не зна да га има и ако није под контролом. На основу једног мерења не може се извући закључак да ли је притисак повећан или не. Потребно је спровести више мерења, током неколико дана, и ако се измере повећане вредности може се посумњати на повишен крвни притисак. Такође, особе код којих је постављена дијагноза хипертензије треба редовно да контролишу вредности крвног притиска у циљу корекције терапије. Ако редовно прате и евидентирају вредности крвног притиска, то олакшава постављање дијагнозе или корекцију ординиране терапије изабраном лекару. Веома је важно знати правилну технику мерења, али и примењивати здраве навике у свакодневном животу. Такође, неопходно је адекватно евидентирати добијене вредности, како би подаци били прегледни.