Провера одржавања акредитационих стандарда

У петак је нашој установи обављена прва провера одржавања акредитационих стандарда, 16 месеци после добијања сертификата о акредитацији на максималних седам година. Екстерни тим Агенције за акредитацију здравствених установа Србије чинили су прим. др Гордана Станковић, специјалиста опште медицине из Дома здравља Ниш, која је предводила тим и приликом спољашњег оцењивања априла прошле године, и Биљана Гајић, помоћник директора за економске послове ДЗ Сремска Митровица. Присуствовала је и Светлана Дрча, стручни сарадник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

У сали Едукативног центра, у присуству чланова свих девет тимова за самооцењивање из наше установе, директор др Бранка Антић представила је екстерним оцењивачима актуелни тренутак и планове Дома здравља Ваљево: организациону и кадровску структуру, редовне и превентивне здравствене активности, сарадњу са локалном самоуправом и локалном заједницом, реконструкцију објеката, набавку савремене опреме, примену информационих технологија, развој установе и најзначајније резултате, учешће у националним и међународним пројектима, као и планове за наредних неколико година.

Затим је одржан састанак представника тимова са оцењивачима, на којем су шефови свих тимова изложили промене и помаке од тренутка спољашњег оцењивања у априлу прошле године до данас. Тих девет тимова су за области: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси. У скоро свим областима дошло је до унапређења рада: од увођења електронског картона и књиге евиденције дијабетичара, унапређења превентивног и саветодавног рада, набавке новог ултразвучног апарата и колпоскопа за већ одлично опремљену Гинекологију, новог простора и опреме за врло активну Службу поливалентне патронаже, преко изузетног обнављања возног парка, набавке нових фрижидера за вакцине на Педијатрији, монтаже најсавременијег ренгдген апарата па до бољих услова рада запосленима, омогућене едукације, али и континуираног оцењивања рада запослених.

На крају посете Тим за контролу одржавања стечене акредитације обишао је сва одељења Дома здравља, уверивши се у изванредну уређеност и опремљеност наше установе, пре свега захваљујући изузетном улагању локалне самоуправе, а затим и трудом менаџмента и колектива. Улагање Града Ваљева као оснивача у реконструкцију и опремање Дома здравља повећава се из године у годину тако да је у 2018. износило 41 милион динара.

Агенција за акредитацију је средином јуна 2017. Дому здравља Ваљево уручила сертификат о акредитацији на максималних седам година, након спољашњег оцењивања спроведног у априлу и завршног извештаја о акредитацији достављеног у мају те године. У Дому здравља је оцењено 397 критеријума и 20 критеријума из области безбедности (који не смеју да имају оцену мању од 4), а просек оцена је износио фантастичних 98,49 одсто. Акредитација представља званичну потврду квалитета рада здравствене установе на основу утврђених стандарда. Циљеви акредитације су подизање нивоа квалитета и безбедности пружања услуга здравствене заштите и стандардизовање процедура. Поступак акредитације трајао је годину дана, а главне фазе биле су самооцењивање (документовање испуњавања критеријума) и спољашње оцењивање.