Историјат

Prva narodna ambulanta u Valjevu osnovana je 25. septembra 1944. godine, u kući dr Radomira-Race Stefanovića na uglu današnjih ulica Karađorđeve i Vlade Danilovića. Radom ambulante rukovodila je dr Milica Ivanišević.

Dom narodnog zdravlja osnovan je 9. januara 1953. i u njemu su bile objedinjene sve stručne službe, odnosno poliklinike i dispanzeri. U njemu je 1956. pokrenut i jedan od retkih onkoloških dispanzera u Srbiji, preostala dva bila su u Beogradu i Zrenjaninu. Prvi upravnik bio je dr Dragutin Jelić.

Posle četiri godine dolazi do reorganizacije: osnovana je Prva zdravstvena stanica, poliklinike i dispanzeri dobijaju samostalnost, a 1958. formirana je i Druga zdravstvena stanica.

Početkom 1962. sve zdravstvene stanice, dispanzeri i ambulante ulaze u sastav novoformiranog Doma zdravlja Valjevo. Domu zdravlja je pripadala i Zdravstvena stanica u Kamenici, kao i isturene seoske mabulante u Poćuti, Divcima, Donjim Leskovicama, Dračiću i Brankovini.
Prvi direktor bio je dr Radomir Stanković.

Već 1965. ustanova je integrisana u novoosnovani Medicinski centar Valjevo, kasnije Zdravstveni centar Valjevo. Upravnici Doma zdravlja postavljani su tek od 1974. kada je imenovan dr Miloš Pašić, prvi specijalista opšte medicine u Valjevu. Upravnik, a zatim direktor Radne organizacije Дом здравља Ваљево bio je do 1985, u periodu izgradnje postojeće zgrade i većine zdravstvenih stanica i ambulanti. U sadašnjem objektu Dom zdravlja radi od 1980. godine.

U skladu sa zdravstvenom reformom, Дом здравља Ваљево se 2010. godine izdvaja iz Zdravstvenog centra i prelazi u nadležnost lokalne samouprave kao osnivača.